Vách ngăn di động được chia thành năm về lớp phủ bề mặt.

Vách ngăn di động được chia thành năm về lớp phủ bề mặt.

03/05/2022
    Vách ngăn di động là gì? MẶT BẰNG TƯỜNG CÓ THỂ CHUYỂN ĐỘNG là hệ thống tường ngăn chia không gian thành nhiều khu vực khác nhau, có thể mở bằng cách gấp các mô-đun của nó, tạo ra một...