T么n l岷h m脿u 9 s贸ng Nam Kim, c么ng ty S谩ng Chinh ph芒n ph峄慽 h脿ng ch铆nh h茫ng

T么n l岷h m脿u 9 s贸ng Nam Kim, c么ng ty S谩ng Chinh ph芒n ph峄慽 h脿ng ch铆nh h茫ng

锔 B谩o gi谩 th茅p h么m nay T峄昻g kho to脿n qu峄慶, cam k岷縯 gi谩 t峄憈 nh岷 锔 V岷璶 chuy峄僴 t岷璶 n啤i V岷璶 chuy峄僴 t岷璶 ch芒n c么ng tr矛nh d霉 c么ng tr矛nh b岷 峄 膽芒u 锔 膼岷 b岷 ch岷 l瓢峄g 膼岷 膽峄...