Tôn cách nhiệt – Tôn Thép Sáng Chinh

Tôn cách nhiệt – Tôn Thép Sáng Chinh

THÔNG SỐ KÝ THUẬT CHI TIẾT TÔN CÁCH NHIÊU PU CHÓNG NÓNG :  Khổ rộng hữu dụng 1000mm Độ DàyPanel 16, 18, 20 50,75mm Tỉ trọng xốp 20kg/m3 Hệ số hấp thu nước 1,7 ÷ 2,3 rp/v% Hệ số...