THU MUA PHẾ LIỆU KCN SA ĐÉC

THU MUA PHẾ LIỆU KCN SA ĐÉC

Khu công nghiệp Sa Đéc ngụ tại tỉnh Đồng Tháp. Là một trong các khu công nghiệp có quy mô lớn về cơ sở hạ tầng. Cũng như vật chất có nhiều điểm thuận lợi trong giao. Với việc...