Thép H294x200x8x12x12m( Posco)

Thép H294x200x8x12x12m( Posco)

Thép H294x200x8x12x12m( Posco) đạt nhiều tiêu chuẩn trong sản xuất. Xu hướng sử dụng nhiều dạng vật liệu để xây dựng là điều diễn ra hoàn toàn bình thường. Nhà thầu trên địa bàn rất quan tâm đến thép...