Bảng giá phế liệu nhôm

Bảng giá phế liệu nhôm

29/07/2022
Phế liệu Nhật Minh xin cung cấp đến bảng giá phế liệu nhôm mới nhất hiện nay. Chúng tôi xin cam kết luôn thu mua với mức giá cao nhất. Mỗi cơ sở, mỗi đơn vị sẽ có một mức...