Bạn đang cần báo giá thép V100x8x6m

Bạn đang cần báo giá thép V100x8x6m

Bạn đang cần báo giá thép V100x8x6m. Ấn định giá bán chính xác dựa vào khối lượng đơn hàng, và khoảng cách vận chuyển. Thêm một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nữa, đó là thị...