Phân phối tôn lạnh màu Đông Á độ dày 0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

Phân phối tôn lạnh màu Đông Á độ dày 0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

Phân phối tôn lạnh màu Đông Á độ dày 0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm. Chúng tôi khi nhận được yêu cầu của khách hàng, sẽ mau chóng làm rõ những thắc mắc. Đồng thời vận chuyển...